Når du skal til teoriprøve, er vigepligten et af de punkter, du kan risikere at komme op i. Derfor er det vigtigt, at du har styr på de forskellige faktorer, der gør sig gældende, når det kommer til vigepligt. Se her, hvad du skal vide om vigepligt, før du tager til teoriprøve.

Formålet med vigepligten er, at kørende skal vise særlig forsigtighed før et vejkryds. Ved kørsel ind på eller over en vej, er det den kørende, som har vigepligt. Det gælder for den kørende færdsel fra begge sider, hvorfor her er tale om en ubetinget vigepligt, såfremt der er en afmærkning.

Den ubetingede vigepligt gælder også for udkørsel fra eksempelvis en parkeringsplads, en ejendom, en tankstation eller lignende område. Ved enhver udkørsel fra vej, som kræver, at bilisten krydser et fortov, en cykelsti eller en rabat, som er hævet over kørebanen, som ikke er anlagt i forlængelse af eller forbindelse med en vej, er der også ubetinget vigepligt.

Gælder også for knallertkører og cyklister

Hvis du er cyklist, kører på knallert eller lignende og kører fra en cykelsti, som heller ikke er anlagt i forlængelse af eller forbindelse med en vej, har du også ubetinget vigepligt. Det er vigtigt, at du er opmærksom på dette, hvis du vil sikre dig, at du består teoriprøven.

Når du har vigepligt, er det vigtigt, at du nedsætter hastigheden eller standser i god tid. På den måde tilkendegiver du, at du agter at opfylde vigepligten. Kørslen må udelukkende fortsættes, når du tager hensyn til andre køretøjers placering på vejen, så du ikke er til unødig fare eller ulempe for andre trafikanter.

Hvis du vil være helt sikker på, at du har reglerne for vigepligt friske i erindringen, når du skal til teori- eller køreprøve, er det nødvendigt, at du læser godt op på reglerne, inden du tager afsted. Det kan du blandt andet gøre ved at klikke her: https://www.teoriklar.dk/546/vigepligt.

Du må ikke bare svinge til venstre

Når du kører i bil, motorcykel eller et andet køretøj, må du ikke bare svinge til venstre, medmindre du kan gøre det, uden det er til ulempe for den modkørende trafik. Når du svinger til højre, må du ikke være til ulempe for hverken cyklister eller knallertkørerer, som kører lige ud. 

Hvis der i forbindelse med vejen er anlagt en cykelsti, hvor der er færdsel i begge retninger, er det ikke tilladt, at du svinger til venstre, før det kan ske, uden det er til ulempe for hverken cyklister eller knallertkørere. Det samme gælder ved svingning til højre, hvis der er modkørende cyklister eller knallertkører. De samme regler gør sig gældende, hvis du vil køre over eller væk fra kørebanen, når der ikke er et vejkryds.

Kategorier: Mennesket

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.