Har du kigget på dit affald for nyligt? Hvis ikke burde du tage et øjeblik og gøre det. For det indeholder alt muligt forskelligt. Derfor giver det også god mening at sortere det, da det indeholder forskellige materialer. Når du bruger tid på at sortere dit affald, kan materialerne bruges om og om igen til nye produkter. Hvis ikke, ryger det bare til forbrænding. 

Der hersker ingen tvivl om, at affaldssortering er godt for miljøet. Hvis du skulle være i tvivl, bliver 10 kg af dit affald såsom glas, pap og papir til 9 kg genanvendeligt materiale til fremstilling af nye produkter. Det er meget! Når du sorterer 12 kg af det våde, organiske affald, får du samme energiindhold til biogas, som der er i 1 liter olie. Det er meget! Så det nytter!

Der er mange miljøfordele ved affaldssortering 

Når du hjælper til med at sortere affald, bidrager du samtidig til mindre udledning af CO2 og luftforurening af farlige partikler. Det giver også mindre skade på vandmiljøet, da der sker en mindre næringssaltbelastning. For at gøre det mere konkret, vil der blive sparet 589.000 tons CO2-udledning, hvis alle danskere sender deres husholdningsaffald til genanvendelse frem for til forbrændingen. Det svarer til den totale CO2-udledning for 70.000 danskere – altså er der meget CO2-udledning at spare!

Og hvad med det der plastik? Ja, det kan faktisk også godt betale sig at få sorteret fra, så det ikke ryger til forbrænding. For hvert kilo du sender afsted til genanvendelse, bliver der sparet, hvad der svarer til en gennemsnitlig husholdnings standby-forbrug i 14 dage. 

Det er blot få eksempler på, hvad vi kan spare miljøet for. 

Danskerne er (næsten) Europamestre i affald 

Av. Ja, det er vi faktisk. For den årlige mængde af affald per indbygger i Danmark er et af de højeste i Europa. Vi smider desværre i gennemsnit 593 kilo affald ud om året. Det er rigtig meget. Alt for meget. Derfor er det også nødvendigt, at vi får fokus på affaldssortering, og at vi alle sammen gør noget ved det. Når du derfor står og kører sur i det en mandag morgen, skal du blot huske på, hvilke gavnlige effekter det har på miljøet og i sidste ende også for dig selv og din familie.

Er du klar på at bidrage til at blive Europamestre i affaldssortering i stedet for?


0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.